ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران

۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دانشگاه صنعتی قوچان

بیشتر ...

بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸
دانشگاه زنجان

بیشتر ...


پژوهشگربرترکشور در سال ۹۷ جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل

۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷
سالن اجلاس سران
همزمان با هفته پژوهش و فناوری

بیشتر ...