هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۳۰ و ۳۱ تیر سال ۹۹
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بیشتر ...


بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۲۷-۲۵ تیر سال ۹۹
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بیشتر ...

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۱۳۹۸
دانشگاه خوارزمی

بیشتر ...مدرسه زمستانه شیمی نظری و محاسباتی برگزار گردید

۳۰ دی الی ۴ بهمن ۹۸
دانشگاه صنعتی شریف

بیشتر ...

سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

۲۱ الی ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸
نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

بیشتر ...