وبینار با سخنرانی سرکار خانم دکترالهه گوهرشادی به میزبانی دانشگاه شیراز

چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶
سخنران مهمان: دکتر الهه گوهر شادی

 

لینک اتاق مجازی این وبینار:

 

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9