سلسله وبینارهای عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر هادی پرستار

سه شنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر هادی پرستار

 

لینک اتاق مجازی این وبینار:

 

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu