وبینار افق هایی از آینده شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر زلفی گل

پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۹-۱۷
سخنران: پروفسور محمدعلی زلفی گل

 

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society/live/