وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقایان مهندس آقایی و دکتر میرزایی

سه شنبه ۲۸ بهمن ماه، ساعت ۱۸
سخنرانان مهمان: مهندس آقایی و دکتر میرزایی

 

لینک اتاق مجازی این وبینار:

 

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu