گفتگوی دکتر پرستار با مجله آنتروپی در مورد رونمایی از شرایط ویژه مدرسه زمستانی کمومتریکس امسال

 

آنچه در #شماره_هفتم میخوانیم:

#سرمقاله

خدانگهدار تا ترم آینده!

#یادداشت

آموزش؛ کلاف سردرگم!

#مصاحبه

دکتر پرستار در گفت‌وگو با آنتروپی؛

مدرسه زمستانی کمومتریکس و رونمایی از شرایط ویژه مدرسه زمستانی امسال 

#معرفی_آزمایشگاه

آزمایشگاه ساختار و عملکرد پروتئین‌ها

#علم‌و‌تکنولوژی

داستان آنتروپی و پیکان زمان

#اخبار

پژوهشگران برتر دانشکده معرفی شدند

 

جهت مطالعه مجله و مصاحبه کلیک نمایید.