وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی

سه شنبه ۱۶ دی ماه، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی

 

لینک اتاق مجازی این وبینار:

 

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu