وبینار نانو مواد هوشمند برای درمان سرطان باسخنرانی دکتر مظاهر احمدی

چهارشنبه ۱ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
سخنران: دکتر مظاهر احمدی

 

موضوع : نانو مواد هوشمند برای درمان سرطان

 

با سخنرانی جناب آقای دکتر مظاهر احمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان(

تاریخ و ساعت برگزاری :چهارشنبه ۱ بهمن ساعت ۱۸:۰۰

با همکاری انجمن علمی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی

 

لینک برگزاری:  http://45.82.136.175/sci