وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر سیروس جمالی

سه شنبه ۹ دی ماه، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر سیروس جمالی