وبینار با سخنرانی جناب آقای دکترمسعود میرزایی به میزبانی دانشگاه شیراز

چهار شنبه ۳ دی ماه، ساعت ۴ بعد از ظهر
سخنران مهمان: دکتر مسعود میرزایی

 

 

از طریق لینک:  https://vroom.shirazu.ac.ir/pouwb7pg0nbv/

به فیلم کامل ارایه "جناب آقای دکتر مسعود میرزایی" عضو هیئت علمی "دانشگاه فردوسی مشهد" دسترسی خواهید داشت.