معرفی فرصت‌های جذب حمایت‌های مالی برای انجام پروژه‌های پژوهشی مشترک با

دانشگاه‌های کشور آلمان

 

با حضور رئیس امور بین‌الملل بنیاد تحقیقات آلمان "DFG"

چهار‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ 

ساعت ۱۴ به وقت تهران

هماهنگ کننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 ابزار شرکت: پلتفرم Adobe connect

 

شرکت در این سمینار برای اعضای محترم هیات علمی و محققان دانشگاه‌ها، آزاد می‌باشد.

 

لینک شرکت در وبینار:

 

https://webinartums.tums.ac.ir/dfg-tums-webinar