منتخبین هیات مدیره جدید انجمن شیمی ایران

 

با سلام و دعای خیر:

احتراما به استحضار می رساند که در روز چهار شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۸/۲۱  شورای عالی انجمن شیمی ایران تشکیل جلسه داد و نسبت به انتخاب رییس و دبیر شورای عالی و همچنین هیات مدیره و بازرس جدید انجمن برای دو سال آینده اقدام نمود. منتخبین به شرح ذیل می باشند:

 

رئیس شورای عالی:

جناب آقای دکتر عباس ترسلی (به اتفاق آراء) استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دبیر شورای عالی:

خانم دکتر ناهید پور رضا (به اتفاق آراء) استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 

هیات مدیره انجمن:

رئیس انجمن شیمی ایران : جناب آقای دکتر مجتبی شمسی پور (به اتفاق آراء) استاد دانشگاه رازی کرمانشاه

 

دبیر و نایب رئیس انجمن شیمی ایران :جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل (به اتفاق آراء) استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

خزانه دار انجمن شیمی ایران: جناب آقای دکتر ولی الله میرخانی (به اتفاق آراء) استاد دانشگاه اصفهان

 

جناب آقای دکتر مجید مقدم استاد دانشگاه اصفهان

جناب آقای دکتر مجتبی باقرزاده استاد دانشگاه صنعتی شریف

جناب آقای دکتر حسین عشقی استاد دانشگاه فردسی مشهد

جناب آقای دکتر بابک کریمی استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

 

اعضای منتخب علی البدل هیات مدیره  :

جناب آقای دکتر یدالله یمینی استاد دانشگاه تربیت مدرس

جناب آقای دکتر محمدعلی ناصری استاد دانشگاه بیرجند

 

اعضای منتخب بازرسین:

جناب آقای دکتر مرتضی بهرام استاد دانشگاه ارومیه

خانم دکتر نیلوفر اکبر زاده(بازرس علی البدل) استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان