اطلاعیه دانشگاه صنعتی شاهرود درمورد فروش کتاب باتخفیف ۳۰ درصد

به اطلاع دانشجویان و همکاران محترم می رساند فروش کتاب های انتشار یافته توسط دانشگاه صنعتی شاهرود با ۳۰ درصد تخفیف از طریق سامانه فروش  کتاب  به آدرس اینترنتی زیر به مدت دو هفته فراهم شده است.

https://shahroodut.ac.ir/fa/book/

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود