یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

بهمن ماه ۱۳۹۹
دانشگاه فرهنگیان اصفهان

با یاری خداوند متعال یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران با همکاری دانشگاه فرهنگیان و انجمن شیمی ایران، از۲۲ تا ۲۳ مرداد۱۳۹۹ در دانشگاه فرهنگیان اصفهان برگزار خواهد شد. از همه ی اساتید، پژوهشگران، معلمان، دانشجو معلمان برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل می آید. امیدواریم این کنفرانس ضمن ایجاد بستری مناسب جهت تبادل نظر پژوهشگران و فعالان حوزه­ ی آموزش شیمی، زمینه ساز ایده های خلاق و نوآورانه در آموزش شیمی باشد. کمیته برگزار کننده یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران امیدوار است علاوه بر ایجاد فرصت مناسب برای اساتید، پژوهشگران، معلمان و دانشجو معلمان کشور جهت شرکت در این رویداد علمی، خاطرات خوشی را از حضور در شهر گنبدهای فیروزه ای اصفهان فراهم نماید.

 

وب سایت کنفرانس: http://icec11.cfu.ac.ir/

 

رئیس کنفرانس: دکتر شهرام عروف زاد

دبیر کنفرانس: دکتر سید محسن موسوی

دبیر علمی کنفرانس: دکتر مهشید گلستانه

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر زکیه اکرمی

 

تماس با دبیرخانه:

نشانی دبیرخانه اول: اصفهان - خیابان ابوذر- کوی شاهزاده ابراهیم- بن بست گل مریم- مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان اصفهان

نشانی دبیرخانه دوم: اصفهان- بلوار کشاورز- خیابان قائمیه- مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان

تلفن دبیرخانه:   ۰۳۱۳۷۸۰۵۷۰۰

شماره همراه:و  ۰۹۳۰۲۶۸۷۶۳۹   ۰۹۰۱۹۵۰۳۳۷۶

پست الکترونیک کنفرانس icec11@cfu.ac.ir  :