برگزاری دوره های کامل کروماتوگرافی: (GC) و (HPLC) و(GC-MS) و (HPLC-MS)

۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ الی ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
محل برگزاری: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محل برگزاری دوره ی GC :دانشگاه شهید بهشتی

 

توجه:

  • برگزاری دوره های کامل کروماتوگرافی به صورت فشرده با ارائه مدرک معتبر فارسی و انگلیسی.
  • ظرفیت دوره ها محدود است و شرایط مناسب برای شرکت افراد از تمام کشور فراهم شده است.
  • امکان اسکان افراد در مهمانسرای پژوهشگاه ژنتیک وجود دارد.
  • دوره ها در روزهای متوالی و به صورت کاربردی برگزار می شوند.