سخنرانی پروفسور میرفضل الله موسوی با موضوع باتری یون-لیتیم

۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸
دانشگاه تربیت مدرس، تالار دکتر جناب