تمدید مهلت ارسال مقالات به پنجمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا ۹۸)

کاربران و اعضای محترم انجمن شیمی ایران

با سلام

با توجه به استقبال گسترده  و درخواست‌ها و تقاضاهای مکرر متقاضیان شرکت در پنجمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا ۹۸) نسبت به تمدید مهلت ارسال مقالات، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مهلت ارسال مقالات به کنفرانس تا ۳۱ شهریور ماه تمدید گردید. لذا خواهشمند است در مهلت باقیمانده نسبت به تکمیل و ارسال مقالات خود اقدام فرمائید.

 

پنجمین همایش ملی پلیمر ایران(همپا ۹۸)
انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران با همکاری دانشگاه اصفهان

با رویکرد فناورانه و ارتباط با صنعت و با هدف توسعه و حرکت به سوی صنعتی شکوفا و دانش بنیان


زمان:
  ۲۸ تا ۳۰ آبان ماه ۹۸،  مکان:  دانشگاه اصفهان

(لطفا به سایت همایش مراجعه فرمایید hampa98.ui.ac.ir)


دبیرخانه علمی: اصفهان- میدان آزادی- دانشگاه اصفهان- دانشکده فنی و مهندسی دفتر کلینیک صنعت پلیمر
تماس: ۰۳۱۳۷۹۳۴۰۱۶
دبیرخانه اجرایی: اصفهان- میدان آزادی- دانشگاه اصفهان-دانشکده شیمی- گروه شیمی پلیمر
تماس: ۰۳۱۳۷۹۳۴۹۲۳-۰۳۱۳۷۹۳۴۹۴۶
سایت همایش: hampa98.ui.ac.ir
ایمیل همایش:  hampa98@res.ui.ac.ir