انتشار مقاله دکتر ماندانا امیری و دانشجوی ایشان با همکاری محققین خارجی در مجله RSC

 

مقاله دکتر ماندانا امیری عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در زمینه کاربردهای نانوذرات کوانتومی کربنی در حسگرهای دارویی و آنالیزهای شیمیایی در مجله Chemical Society Reviews با ضریب تاثیر۴۰.۴۴ انتشار یافت.

ذرات کوانتومی کربن دسته ای از نقاط کوانتومی (نانوساختارهای صفربعدی) هستند. این نانومواد، خواص ویژه­ ای از جمله سطوح انرژی کوانتیده، خواص اپتیکی و الکتریکی قابل توجه دارند که به علت اثرات کوانتومی ظاهر می شود.
روش های سنتز متعددی برای ساخت ذرات کوانتومی کربن وجود دارد. این ساختارها را می توان از پیش ماده های متعددی نظیر سیتریک اسید و گلوکز یا ساختارهای بزرگتر کربنی مثل گرافیت و دوده تهیه کرد. اخیرا، ذرات کوانتومی کربن مانند نانوذرات کربن، نانودات های کربن و گرافن کاربردهای متعددی در زمینه های متفاوت نشان داده اند.
یکی از کاربردهای جالب و ارزشمند در الکتروآنالیز ترکیبات مختلف بیولوژیکی، زیست محیطی و دارویی است که باعث ظهور سنسورهای بسیار حساسی برای این ترکیبات شده است. الکتروآنالیز، یک روش آسان و مقرون به صرفه است که قابلیت های اندازه گیری کمی و کیفی طیف گسترده ای از مواد را دارد. تهیه نانوکامپوزیت های جدید و بهبود حدود آشکارسازی از نتایج استفاده از نانومواد کربنی است که منجر به ساخت و ارائه دستگاه های جدید با توانایی بالا در اندازه گیری های پزشکی شده است.
در کار مروری بسیار ارزشمندی که در سال ۲۰۱۹ در مجله Chemical Society Reviews از انتشارات معتبر RSC توسط دکتر ماندانا امیری عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه محقق اردبیلی به همراه دانشجوی دکتری وی و با همکاری محققینی از دانشگاه بس انگلیس، لیل فرانسه و لاپنرانتای فنلاند منتشر شده است حسگرهایی بر پایه نانوذرات کربن و نانوساختارهای کربنی اصلاح شده برای اندازه گیری ترکیباتی مانند دوپامین (انتقال دهنده عصبی)، داروی سیپروفلوکسازین، مشتقات هیدروکسی بنزن (آلاینده محیط زیست) و کلرید موجود در نمونه های مختلف آب، ارائه شده است.
شایان ذکر است که دکتر ماندانا امیری در سال ۲۰۱۱ در کنفرانس آسیایی علوم و فناوری نانو که در کشور ژاپن برگزار شد برای تحقیقی در مورد ساخت حسگری برای رزورسینول با استفاده از نانوذرات کربن، جایزه محقق جوان کنفرانس را دریافت کردند و در سال ۲۰۱۵ به پاس تحقیقاتشان در زمینه اصلاح نانوذرات کربن و استفاده از آنها در ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی جایزه "راجر تیلور"  را از گروه کربن بریتانیا که زیر شاخه ای از RSC  و IOP می باشد به خود اختصاص دادند.
این مطالعه ارزشمند در سال ۲۰۱۹ در مجله Chemical Society Reviews از انتشارات معتبر RSC  به چاپ رسیده است. لازم به ذکر است که مجله Chemical Society Reviews در بین ۱۲ هزار و ۵۴۱ مجله لیست شده توسط JCR بعد از مجلات بسیار معتبر نیچر، NATURE با ضریب تاثیر ۴۳ (در رتبه ۱۳)  و ساینس، SCIENCE   با ضریب تاثیر ۴۱ (در رتبه ۱۴) با ضریب تاثیر ۴۰.۴۴ در رتبه ۱۵ این رده بندی قرار گرفته است. برای مشاهده این مقاله می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/۲۰۱۹/cs/c۸cs۰۰۴۴۵e#!divAbstract