کارگاه عملی وتئوری کروماتوگرافی گازی (GC) وکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) (مقدماتی- پیشرفته)

۲۳ خرداد ماه الی ۷ تیر ۱۳۹۸
دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم شیمی و نفت
پاسخگویی حتی در ایام تعطیل