خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: ۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترمرتضی واحدپور
دبیر اجرایی سمینار:جناب آقای دکتر حامد بهرامی

 

بخش اول: صفحه ۱-۲۵۰

بخش دوم: صفحه ۲۵۱-۵۰۳

بخش سوم: صفحه ۵۰۴-۷۸۲