خلاصه مقالات بیستمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران