خلاصه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران