خلاصه مقالات سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه بوعلی سینا-همدان
زمان برگزاری: ۶-۷ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر : جناب آقای دکتر جواد صاین