خلاصه مقالات بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری: ۱۵ تا ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر علمی کنفرانس: دکتر جابر جهان بین سردرودی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر رحمان سلامت آهنگری