آرشیو سمینارهای شیمی آلی انجمن شیمی

هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سیستان و بلوچستان
زمان برگزاری: ۱۷ الی ۱۹ اسفند ۱۳۹۰
دبیر سمینار: دکتر نوراله حاضری

ادامه ...

هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری: ۲۱ الی ۲۳ مهر ۱۳۸۹
دبیر سمینار: دکتر حشمت اله علی نژاد

ادامه ...

دوازدهمین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
زمان برگزاری: ۱۶ الی ۱۸ اسفند ۱۳۸۴
دبیر سمینار: دکتر علمدار آشناگر

ادامه ...

نهمین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه امام حسین (ع)
زمان برگزاری: ۲۴ الی ۲۶ مهر ۱۳۸۰
دبیر سمینار: دکتر عبداله جاویدان

ادامه ...

هفتمین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تهران
زمان برگزاری: ۲۱ الی ۲۲ شهریور ۱۳۷۸
دبیر سمینار: دکتر پرویز رشیدی رنجبر

ادامه ...

ششمین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: ۲۸ الی ۳۰ مرداد ۱۳۷۶
دبیر سمینار: دکتر سید ابوالقاسم فخری

ادامه ...

پنجمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری: 27 الی 29 مرداد 1375
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر شادپور ملک پور

ادامه ...

سومین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تربیت معلم اراک
زمان برگزاری: ۲۵ الی ۲۷ خرداد ۱۳۷۳
دبیر سمینار: دکتر ناصر فروغی فر

ادامه ...

دومین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری: ۲۶ الی ۲۷ خرداد ۱۳۷۱
دبیر سمینار: دکتر فرج اله مهنازاده

ادامه ...

اولین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی
زمان برگزاری: 26 الی 28 دی 1369
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر جواد عزیزیان

ادامه ...