معرفی کتاب

شیمی هتروسیکل
ترجمه و تالیف: دکتر اسداله حسن خانی

قابل استفاده برای: دانشجویان تحصیلات تکمیلی شیمی آلی

ادامه ...شیمی آلی سنتز دارو

مولف: دنیل لدنیچر
مترجمین: دکتر نادر نوروزی پسیان - اسماعیل دوستخواه - علی زبردستی - محمد تقی جعفری

ادامه ...
سنتیک،ترمودینامیک و مکانیسم واکنش های کمپلکس های معدنی

مؤلفین: دکتر علیرضا رضوانی،دکتر علیرضاصالحی راد، مریم بهزادخوشگوئی

ادامه ...


اصول وکاربردهای طیف سنجی فلورسانس
مترجمان: دکتر مریم سعیدی فر
دکتر علی اکبر صبوری

تالیف: جیهارد رنه آلبانی
ترجمه : دکتر مریم سعیدی فر (استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی)
دکتر علی اکبر صبوری (استاد دانشگاه تهران)

ادامه ...