معرفی کتاب

بیوشیمی معدنی داروهای فلزدرمانی وعوامل تشخیصی فلزبنیان

نویسندگان: دکتر امیرشکوه سلجوقی، دکتر مریم بابایی، فاطمه دلاورمندی، دکترسمیع صالح

ادامه ...

شیمی معدنی زیستی در ۴ جلد

ترجمه: دکتر امیرشکوه سلجوقی، دکتر سیدمجتبی مشمول مقدم، دکترمریم بابایی،دکتر مونا علی بلندی

ادامه ...

کتاب اصول و قواعد نوشتن دفتر آزمایشگاهی

نویسندگان: دکترعلی اکبرصبوری ودکترمیترا پیرحقی

ادامه ...

شبیه سازی دینامیک مولکولی
با نرم افزار متریالز استودیو

مولفان: دکتر مجید موسوی
دکتر مهرانگیز ترک زاده

ادامه ...

معرفی ۶ کتاب ارزنده شیمی با ترجمه
استاد جناب آقای دکتر اردشیر کامکار

مترجم: جناب آقای دکتر اردشیر کامکار
هیات علمی بازنشسته دانشگاه تبریز

ادامه ...

رمان مستند روایت زندگی نامه ۴ استاد شامخ شیمی

نویسنده: حمید روزیطلب
به سفارش و حمایت بنیادنخبگان استان فارس

ادامه ...

شیمی آلی تجربی در مقیاس ماکرو و میکرو (۱ و۲)

نویسندگان: کنت ویلیامسون و کاترین مسترز
ترجمه:دکتر وحیده حدیقه رضوان

ادامه ...

آمار کاربردی با نرم افزار مینی تب

مولفین:مهندس مهران اسپهبدی
دکتر رسول نورالسناء

ادامه ...

Combustible Organic Materials

نویسنده: پروفسور محمدحسین کشاورز
دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

ادامه ...

کتاب نانو ذرات و دارو رسانی (روشها و کاربردها)

مولفین:دکتر علی اکبر طرلانی
زهرا نجارزاده-نرگس محمدیان-فاطمه درخوش بایع کلائی

ادامه ...