معرفی کتاب

رمان مستند روایت زندگی نامه ۴ استاد شامخ شیمی

نویسنده: حمید روزیطلب
به سفارش و حمایت بنیادنخبگان استان فارس

ادامه ...

شیمی آلی تجربی در مقیاس ماکرو و میکرو (۱ و۲)

نویسندگان: کنت ویلیامسون و کاترین مسترز
ترجمه:دکتر وحیده حدیقه رضوان

ادامه ...

آمار کاربردی با نرم افزار مینی تب

مولفین:مهندس مهران اسپهبدی
دکتر رسول نورالسناء

ادامه ...

Combustible Organic Materials

نویسنده: پروفسور محمدحسین کشاورز
دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

ادامه ...

کتاب نانو ذرات و دارو رسانی (روشها و کاربردها)

مولفین:دکتر علی اکبر طرلانی
زهرا نجارزاده-نرگس محمدیان-فاطمه درخوش بایع کلائی

ادامه ...

THE PROPERTIES OF ENERGETIC MATERIALS,
SENSITIVITY, PHYSICAL AND THERMODYNAMIC PROPERTIES

مولفان: پروفسور محمد حسین کشاورز
پروفسور توماس ام کلاپوتکه

ادامه ...

چگونه ماشین های شیمیایی بسازیم؟

مولفین:نقی ترک چورن
زهرابیگم مختاری حسینی

ادامه ...

شیمی فیزیک معدنی

تالیف: سرکار خانم دکتر افسون جراح

ادامه ...

ENERGETIC COMPOUNDS

مولفین:پروفسور محمد حسین کشاورز
پروفسور توماس ام کلاپوتکه

ادامه ...

ترکیبات موجود در گیاهان دارویی، مقدمه‌ای بر شیمی و اثرات درمانی گیاهان دارویی

نوشته:اندرو پنگلی
ترجمه: دکتر امین گنجعلی، دکتر مریم پوررمضانی هراتی

ادامه ...