مدل جدیدی توسط محققان موسسه ماکس پلانک ازمیزان احتمال آلوده شدن به ویروس کرونا درمکان های مختلف

مدل جدیدی توسط محققان موسسه ماکس پلانک ارائه شده که میزان احتمال آلوده شدن به ویروس کرونا را در مکان های مختلف و با در نظر گرفتن پارامترهای موثر (مثل نوع ماسک استفاده شده، مدت زمان ارتباط، صحبت کردن، میزان بلندی صدا، ارتفاع سقف، میزان هوادهی، و...) بررسی کرده و در روزنامه ی تزایت بصورت ساده و قابل استفاده برای عموم، منتشر شده است.

 

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosols-infection-risk-hotspot-interiors

ارسال کننده مطلب؛ جناب آقای دکتر علی حاجیان از کشور آلمان