با عرض سلام، ادب و احترام

گزارش استنادی نشریات کلاریویت آنالیتیکس در پایگاه وبگاه علم (WEB of Science) مربوط به سال ۲۰۱۹ اخیرأ منتشر شد.

با استفاده از داده های پایگاه فوق فهرست نشریات در دسته بندی های مختلف برای دو حوزه علوم و علوم اجتماعی، به همراه فهرست نشریات چارک های اول و دوم (Q1 & Q2) و همچنین فهرست نشریات حوزه علوم انسانی و هنر به صورت زیر در پایگاه اطلاعات علمی اعتبار نشریات اینجانب به آدرس زیر قابل حضول است:

http://a.a.saboury.net/journal-validity/

در ضمن فهرست ۳۳  نشریه اخراج شده از فهرست JCR ۲۰۱۹   به دلیل عدم رعایت خود استنادی بیش از حد مجاز در زیر داده شده است.

امید است با فراهم سازی این امکان، شاهد رشد کیفیت مقالات ایران باشیم.

سلامت و موفق باشید، انشاالله.

ارسالی از: جناب آقای پروفسور علی اکبر صبوری استاد محترم دانشگاه تهران