شبیه سازی دینامیک مولکولی
با نرم افزار متریالز استودیو

مولفان: دکتر مجید موسوی
دکتر مهرانگیز ترک زاده

 

 

 اعضای انجمن شیمی ایران می توانند کتاب فوق را با ۲۰ درصد تخفیف از سایت دیباگران تهیه نمایند.

 

نکته: معرفی کتاب در سایت انجمن مبنی بر تایید محتوای علمی نمی باشد.