طیف سنجی امپدانس الکتروشیمی (EIS)

مولفین: دکتر میرقاسم حسینی و جناب آقای ایرج احدزاده

 

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمی (EIS)

مبانی و کاربردها

 

مولفین: دکتر میرقاسم حسینی و جناب آقای ایرج احدزاده

 

       مانند هر روش دیگر در علوم تجربی، روش EIS نیز بر اصول و بنیادهایی استوار است. این روش مولود تئوری مدارات جریان متناوب در مبحث الکتریسیته است. بنابراین به عنوان مدخلی برای وارد شدن به مبحث EIS و استفاده مفید از آن، کسب دانش هر چند مختصر در این باب اجتناب ناپذیر است. تئوری مدارات AC  مبحث مفصل و پرشاخ و برگی در رشته مهندسی برق به شمار می رود و به هیچ عنوان هدف ما در این کتاب پرداختن به تمام جوانب موضوع از کل نظرگاه های ممکن نمی باشد و فقط تا جایی پیش می رویم که از حیطه چارچوب اصلی کتاب یعنی سیستمهای الکتروشیمیایی خارج نشویم. علاقه مندانی که به هر عنوان خود را نیازمند بحث عمیقتری از موضوع می بینند، می توانند به کتب درسی مفصل در این زمینه که تعدادی از آنها به انتخاب در قسمت مراجع در آخر فصل آمده است، مراجعه نمایند.

 

کتاب فوق در حال چاپ جدید بوده و به زودی شماره تماس جهت دریافت کتاب فوق اعلام خواهد شد.

 

نکته: معرفی کتاب در سایت انجمن مبنی بر تایید محتوای علمی نمی باشد.