معرفی کتاب

شیمی سبز آشنایی مقدماتی

نوشته:مایک لانکستر
ترجمه: طاهر رحیمی اقدم، حبیب مهری زاده، دکتر زهرا شریعتی نیا، حمیدسلیمان زاده

ادامه ...

شیمی فیزیک معدنی (1)

تالیف: دکتر امیر شکوه سلجوقی

ادامه ...

اوربیتال های مولکولی کمپلکس های فلزی واسطه

نوشته:ایوژان
ترجمه:دکتر لطفعلی سقط فروش و دکتر رباب لطفی

ادامه ...

طراحی مولکولی

مترجم: دکتر جهانبخش قاسمی

ادامه ...

مقدمه ای بر کمومتریکس

با همکاری اعضای کمیته کمومتریکس و انجمن شیمی ایران

ادامه ...


شیمی آلی محاسباتی

مولفین:دکتر محمدزمان کسایی-دکتر حسن زندی-دکتر بهزاد کوشکی-دکتر مهدی لمیریان

ادامه ...

دفتر گزارش کار آزمایشگاهی شیمی

مولفین: مرحوم دکتر محمد رحیمی زاده-دکتر مصطفی قلی زاده

ادامه ...

فرهنگ نامه ایمنی در آزمایشگاه های شیمی(MSDS موادشیمیایی) جلد اول

مولفین: دکترمصطفی قلی زاده-مهندس حسین بختیاری-امیرعلیشاهی-سیدحسین موسوی

ادامه ...

اصول سنتز ترکیبات آلی (ویرایش سوم)

تالیف: ریچارد آزوالد نورمن، جیمز ماریس کاکسن
مترجمین: دکتر زینت گردی، محمد وزان، امیر جزنیان

ادامه ...