معرفی کتاب

THE PROPERTIES OF ENERGETIC MATERIALS,
SENSITIVITY, PHYSICAL AND THERMODYNAMIC PROPERTIES

مولفان: پروفسور محمد حسین کشاورز
پروفسور توماس ام کلاپوتکه

ادامه ...

چگونه ماشین های شیمیایی بسازیم؟

مولفین:نقی ترک چورن
زهرابیگم مختاری حسینی

ادامه ...

شیمی فیزیک معدنی

تالیف: سرکار خانم دکتر افسون جراح

ادامه ...

ENERGETIC COMPOUNDS

مولفین:پروفسور محمد حسین کشاورز
پروفسور توماس ام کلاپوتکه

ادامه ...

ترکیبات موجود در گیاهان دارویی، مقدمه‌ای بر شیمی و اثرات درمانی گیاهان دارویی

نوشته:اندرو پنگلی
ترجمه: دکتر امین گنجعلی، دکتر مریم پوررمضانی هراتی

ادامه ...

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمی (EIS)

مولفین: دکتر میرقاسم حسینی و جناب آقای ایرج احدزاده

ادامه ...

شیمی آلی آزمایشگاهی در دو جلد

نوشته:جان سی گیلبرت، استفان اف مارتین
ترجمه: دکتر عباس تیموری، حسین اعتدالی حبیب آبادی

ادامه ...

پلیمرهای معدنی و آلی فلزی

تالیف:دکتر زهرا شریعتی نیا
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه ...

سنتیک،ترمودینامیک ومکانیسم واکنشهای معدنی

تالیف: دکتر زهرا شریعتی نیا
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه ...

نانوزیست فناوری:مبانی و کاربردها

مولفین: دکتر زهرا شریعتی نیا
دکتر فرامرز افشار طارمی

ادامه ...