جهت مشاهده این وبینار کلیک نمایید:

 

https://www.aparat.com/v/NAeP6

 

 

لینک اتاق مجازی این وبینار برگزار شده:

 

https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub/shimi