بنام خدا

تقـدیـم بـه همـه دانشجـویـان و پـژوهشگـران کشـور عـزیـزمـان کـه در اعتـلای علمـی کشـور ایثـارگـرایـانـه و امیـدوارانـه گـامهـای مـؤثـری بـرمـی‌دارنـد و از هیـچ کـوششـی فـروگـذار نیستنـد.

اصـول و قـواعـد نـوشتـن دفتـر آزمـایشگـاهـی

علـی اکبـر صبـوری (استاد ممتاز بیوفیزیک دانشگاه تهران) و میتـرا پیـرحقـی 

کتابی در هشت فصل و ۱۵۰ صفحه از انتشارات دانشگاه تهران

هدف اصلی این کتاب، آموزش ثبت داده‌های تجربی در یک دفتر استاندارد و مفید آزمایشگاهی می­باشد. . تعداد بسیار کمی از محققان و دانشجویان، کارهای تجربی خود را به صورت کامل و با دقت کافی یادداشت می­کنند. یادداشت برداری دقیق و کامل از کارهای تجربی، در آینده برای نوشتن مقاله، پایان نامه یا ثبت اختراع و یا به عنوان راهنما برای کسانی که کار پژوهشی مشابهی انجام می­دهند، ضروری است. اصول ارائه شده در این کتاب، راه گشای آماده‌سازی یک دفتر آزمایشگاهی دقیق و کامل برای کارهای آینده و نسل آینده پژوهشی می­باشد. برای ثبت دقیق داده‌های تجربی در دفتر مخصوص آزمایشگاه، باید تمام تلاش و دقت خود را به کار بست، اما باید همیشه این را به خاطر داشت که صرف کردن زمان و تلاش بیش از حد در یادداشت برداری نیز اشتباه است. این کتاب، حاصل چندین سال فعالیت و تلاش نویسندگان است تا کمکی به دانشجویان و پژوهشگران کشور باشد، اما خالی از اشکال هم نیست. لذا، از انتقادات و پیشنهادات خود ما را محروم نکنید تا بتوانیم در ویرایش‌های بعدی آن را برای استفاده عموم مفیدتر نماییم.

 

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: دلایل یادداشت برداری

فصل دوم: ابزارهای مورد نیاز برای یادداشت برداری

فصل سوم: جنبههای حقوقی و اخلاقی

فصل چهارم: مدیریت یادداشت برداری

فصل پنجم: سازماندهی و نوشتن دفتر

فصل ششم: نمونه‌هایی از مطالب دفتر

فصل هفتم: حفاظت از اختراعات و اکتشافات

فصل هشتم: دفتر آزمایشگاهی الکترونیکی (ELN)

 

جهت تهیه کتاب:

انتشارات دانشگاه تهران: خیابان کارگر شمالی - خیابان فرشی مقدم شانزدهم، تلفن:۸۸۳۳۸۷۱۲ ۰۲۱ (press.ut.ac.ir)