پژوهشگربرترکشوردر سال ۹۷ جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل

۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷
سالن اجلاس سران
همزمان با هفته پژوهش و فناوری