سخنرانی پروفسور zhao از دپارتمان شیمی دانشگاه فودان به روایت تصویر

مکان: دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده شیمی، سالن سینما
زمان: شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ ساعت ۱۰:۴۵ برگزار گردید

بیشتر ...سخنرانی پرفسور سیریل روکبوش از دانشگاه لیل فرانسه

سه شنبه ١٣ آذر ماه ۱۳۹۷ ساعت ١٥
دانشگاه صنعتی شریف

بیشتر ...