سخنرانی پرفسور سیریل روکبوش از دانشگاه لیل فرانسه

سه شنبه ١٣ آذر ماه ۱۳۹۷ ساعت ١٥
دانشگاه صنعتی شریف

بیشتر ...
اولین فراخوان بیستمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

۱۸ - ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷
دانشگاه سیستان و بلوچستان

بیشتر ...