دکتر سپیده خویی موفق به دریافت جایزه کامستک شد

 

استاد دانشگاه تهران موفق به دریافت جایزه کامستک شد

 

جایزه کمیته ثبت اختراع دائمی سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه همکاری های علمی و فنی ( ۲۰۱۹ COMSTECH  ) به دکتر سپیده خویی استاد دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران اعطا شد.

کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری‌های اسلامی (COMSTECH) به‌منظور افزایش همکاری‌های علمی و ارتقا سطوح ارتباطات علمی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی(OIC)     و با هدف توسعه آموزش‌های تکمیلی، سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات، توجه ویژه به فناوری اطلاعات و مبادله اطلاعات بین کشورهای اسلامی تأسیس شده است.

"خدمت شیمیدان فرهیخته خانم دکتر سپیده خویی تبریک و دستمریزاد عرض می کنیم"