انتشار مقاله مشترک بین المللی دکتر ملکی در مجله ای با بالاترین ضریب تاثیر

 

انتشار مقاله دکتر ملکی تحت عنوان :

A historical overview of the activation and porosity of metal-organic frameworks

در مجله Chemical Society Reviews 

با   Impact Factor:۴۲.۸۴۶   که در رتبه بندی در جایگاه چهاردهم از میان کلیه مجلات نمایه شده در JCR-۲۰۱۹ حتی بالاتر ازNature  و Science است. نتیجه کار مشترک بین المللی تیم تحقیقاتی پروفسور علی ملکی و دانشجوی دکتری ایشان (آقای رضا طاهری لداری) با همکاری پژوهشگرانی از ایالات متحده و چین می باشد، لازم به ذکر است که این مقاله بالاترین ضریب تاثیر مجلات چاپ شده در دانشگاه تاکنون بوده است.

این دستاورد ارزشمند را به دکتر ملکی و تیم تحقیقاتی ایشان تبریک گفته و موفقیت های روز افزون برای ایشان آرزومندیم.

هیات مدیره انجمن شیمی ایران

 

لینک خبر: http://chemistry.iust.ac.ir/content/61030/