اولین فرخوان بیست و یکمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران

۲۷-۲۵ تیر سال ۹۹
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

وب سایت کنفرانس:

فارسی: Icc21.azaruniv.ac.ir

انگلیسی:Icc21e.azaruniv.ac.ir


تماس با دبیرخانه:

ایمیل دبیرخانه: 21chemistrycongress@gmail.com

کانال تلگرام: @chemistrycongress21

 اینستاگرام: https://instagram.com/21chem.cong?igshid=j7ux7qy5nalt