آیین تجلیل از اساتید بازنشسته دانشکده علوم در سال ۱۳۹۶

۲۶ خرداد ۹۸
آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
ساعت ۱۰ صبح

«جناب آقای پروفسور محمد کوتی ریاست محترم کمیته آموزش انجمن شیمی ایران، بیش از چهل سال تلاش صادقانه  حضرتعالی را در عرصه های آموزش، پژوهش و همکاری عالمانه با انجمن شیمی ایران را می ستاییم، و طول عمر با عزت و همراه با سلامت برایتان آرزومندیم».

هیات مدیره انجمن شیمی ایران