سخنرانی پروفسور zhao از دپارتمان شیمی دانشگاه فودان به روایت تصویر

مکان: دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده شیمی، سالن سینما
زمان: شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ ساعت ۱۰:۴۵ برگزار گردید

 

سخنرانی پروفسور zhao از دپارتمان شیمی دانشگاه فودان چین و برگزیده جایزه خوارزمی بخش بین المللی در سال  ۹۷  تحت عنوان:

"Oriented Assembly of Functional Mesoporous Materials with Multi-Level Architectures"

به روایت تصویر:

مشاهده متن خبر:  basna.ir/fa/news/2161

 

 

سخنرانی پروفسور zhao از دپارتمان شیمی دانشگاه فودان چین و برگزیده جایزه خوارزمی بخش بین المللی در سال  ۹۷  تحت عنوان:

"Oriented Assembly of Functional Mesoporous Materials with Multi-Level Architectures"

روز چهارشنبه ١٣٩٧/١٢/١٥ در گروه شیمی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران