جناب آقای دکتر میرمحسنی کارآفرین شیمیدان نمونه استان آذربایجان شرقی

شیمیدان شایسته کشورمان، جناب آقای دکتر عبدالرضا میرمحسنی استاد محترم دانشگاه افتخار آفرین تبریز،با ایجاد پنج هزار شغل، به عنوان کار آفرین نمونه استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند، تبریک و دست مریزاد.

 

 

"شیوه انتخاب کار آفرین نمونه در هر استان"

اداره کار و تعاون هر استان همه ساله پرونده کارآفرین هایی که فعالیت های موثری داشته باشند، را بررسی و نسبت به انتخاب موثرترین ها آنها اقدام می نمایند، این بررسی ها در سه مرحله با حضور داوران فنی و متخصص، ضمن بازدید از محل واحد تولیدی، بررسی اسناد و مدارک ارزیابی و انجام می گیرد و شاخص هایی نظیر تعداد اشتغال موثر، رعایت استانداردهای زیست محیطی، دارا بودن شاخص های نوآوری و .. مورد توجه قرار می گیرد. این ارزیابی در استان اذربایجان شرقی از بین ۲۰۰ شرکت صنعتی انجام و در مرحله دوم ۷۵ واحد و در نهایت ۱۴ شرکت بعنوان کارآفرینان برتر انتخاب شد. که خوشبختانه یکی از انها شرکت دانش بنیان مهندسی مبتکران ماندانا پلیمر  با ایجاد پنج هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم در سراسر کشور به مدیریت استاد ارجمند و شیمیدان شایسته کشورمان جناب آقای دکتر عبدالرضا میر محسنی می باشد.

این موفقیت بزرگ را خدمت جناب آقای دکتر میر محسنی و دانشگاهیان فرهیخته تبریز، به ویژه اساتید محترم، دانشجویان گرامی و پرسنل خدوم (یاوران علمی) دانشکده شیمی این دانشگاه تبریک عرض می نماییم.