بیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۲۳-۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷
دانشگاه زابل


با استعانت از خداوند متعال، مفتخریم که میزبان اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عزیز در "بیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران" در مورخ ۲۳-۲۱ اسفند ۱۳۹۷ در دانشگاه زابل باشیم. امید است که این همایش زمینه ساز اشتراک جدیدترین یافته های علمی در حوزه شیمی آلی گردد و موجبات همفکری های پژوهشی را بیش از پیش فراهم سازد. از عموم علاقه مندان دعوت می گردد که مقالات خود را در قالب چکیده انگلیسی آماده و در بازه زمانی تعیین شده ارسال نمایند.

 

دبیر علمی سمینار: آقای دکتر منصور غفاری مقدم

دبیر اجرایی سمینار: آقای دکتر حمید بیضائی

 

محورهای سمینار:

 • سنتز ترکیبات آلی
 • شیمی دارویی
 • روشهای سنتزی نوین در تهیه ترکیبات آلی
 • کاتالیزورها در شیمی آلی
 • شیمی هتروسیکل
 • شیمی پلیمر
 • بیوشیمی
 • شیمی ترکیبات طبیعی و فیتوشیمی
 • شیمی آلی محاسباتی
 • فتوشیمی
 • نانوشیمی
 • شیمی سبز و توسعه پایدار
 • شیمی رنگ و شناساگرها
 • شیمی آلی فلزی

 

تاریخ های مهم:

شروع ثبت نام: ۹۷/۷/۱   

ارسال چکیده مقالات   : ۹۷/۷/۷

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۹۷/۱۰/۵   

آخرین مهلت ثبت نام: ۹۷/۱۰/۳۰   

وب سایت کنفرانس:   http://isoc26.uoz.ac.ir/

ایمیل:  isoc26@uoz.ac.ir

کانال تلگرام همایش: https://t.me/isoc26

 

نشانی دبیرخانه: زابل، دانشگاه زابل، دانشکده علوم، گروه شیمی، دبیرخانه بیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

تلفن:  ۰۵۴۳۱۲۳۲۱۸۶

دورنگار:   ۰۵۴۳۱۲۳۲۱۸۰