اطلاعیه مهم انجمن شیمی ایران در مورد انتخابات شورایعالی

اعضای پیوسته انجمن شیمی ایران

با سلام، دعای خیر و قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان

احتراما به استحضار می رساند، که با توجه به اتمام دوران عضویت نیمی  (پانزده نفر) از اعضای شورای عالی انجمن شیمی ایران، از تاریخ هفتم خرداد ماه سال جاری ایمیلی حاوی نام اعضای پیوسته مناطق هشت گانه خدمت شما عزیزان ارسال گردیده است. لذا تقاضا دارد نسبت به انتخاب تعداد مشخص شده در منطقه ذیربط اقدام فرمایید. در این مرحله تمام افراد با رتبه علمی استادی و دانشیاری کاندیدا می باشند و دو برابر توسط شما عزیزان انتخاب خواهند شد. در مرحله بعد از بین افرادی که حائز آراء بیشتری شده اند نیمی توسط شما عزیزان انتخاب خواهند شد. قبلا مشارکت حداکثری شما عزیزان را می ستاییم. چنانچه ایمیلی در این خصوص دریافت نفرموده اید، موضوع را از طریق ایمیل به اطلاع دبیرخانه  انجمن شیمی ایران برسانید تا اقدام گردد.

Email:    chemistry_ics@yahoo.com

دبیرخانه انجمن شیمی ایران