خلاصه مقالات دهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری: ۴ و ٣ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر : سرکار خانم دکتر فرانک منطقی