خلاصه مقالات بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه علم و صنعت
زمان برگزاری: 11 الی 13 شهریور 96
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر شهرزاد جوانشیر