خلاصه مقالات هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: 15 الی 16 شهریور 96
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر وحید وطن پور
دبیر اجرایی سمینار: دکتر محسن شیدایی