خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
زمان برگزاری: 14 الی 16 شهریور 96
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر میترا قاسم زاده